ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Rozporządzenie dotyczące ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, § 1 w okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV- 2.

Specustawa dotycząca zwalczania koronawirusa.

Dnia 8 marca weszła w życie Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałUraniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) (specustawa).

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółem

Dnia 13 października 2019 r. w życie weszły zmienione przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzające nowe obowiązki dla spółek w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Podsumowanie najważniejszych zmian podatkowych obowiązujących od stycznia 2020 r.

Poniżej raz jeszcze przedstawiamy najważniejsze noworoczne zmiany w prawie podatkowym i innych dziedzinach dotyczących przedsiębiorców:

Indywidualne mikrorachunki podatkowe

Począwszy od 1. Stycznia 2020 każdy podatnik będzie opłacał podatki na specjalny indywidualny mikrorachunek.

Rejestr Odpadów BDO

Obowiązek rejestracji w Urzędzie Marszałkowskim do 31. 12. 2019 r. Proszę o uważną lekturę, czy Państwa firma podlega obowiązkowi rejestracji.

Biała Lista Podatników

W artykule wyjaśniamy co to jest "Biała lista podatników", jak działa, jakie korzyści ze sobą niesie oraz obowiązki z nią związane.

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności VAT) od 1. listopada 2019r.

Z dniem 1 listopada następuje zaostrzenie kryteriów stosowania mechanizmu podzielonej płatności, w poniższym artykule opisaliśmy szczegóły oraz zamieściliśmy tabelę usług i towarów których zmiany dotyczą.

Zmiany w procedurze cywilnej oraz sprawach powiązanych

Z dniem 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie jedna z większych zmian tj. zmiana Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw z nim powiązanych. Zmianie ulegnie około 300 przepisów procedury cywilnej, w szczególności w poniższych zakresach:

Zmiany w podatkach: lipiec - październik

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzone następujące zmiany.

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej poniżej najważniejsze zmiany.

Zmiany w prawie pracy wrzesień 2019

Z dniem 7 września wejdzie w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy, w artykule zawarliśmy najważniejsze zmiany.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obszerne zmiany w prawie podatkowym. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

Zmiany w ustawie o KRS - o czym trzeba pamiętać ?

W związku z nowelizacjami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonując jakichkolwiek zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, należy pamiętać o dopełnieniu nowych ustawowych obowiązków nałożonych na podmioty wpisane do KRS.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Jak się zachować po zmianach ustawy w przypadku kolizji.

Ulga na start - Co przyniosła

Przypominamy, że z dniem 30.04.2018 r. weszła w życie tzw. „Konstytucja Biznesu” składająca się z 5 ustaw, w tym ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646).

Zmiany w prawie pracy od 2019

Rok 2019 będzie obfitował w wiele zmian – m.in. dla pracowników i pracodawców, w szczególności w zakresie przepisów Kodeksu Pracy. Część zapowiadanych projektów zostało jednak wstrzymanych – odsunięto w czasie m.in. nowelizację dotyczącą 26-dniowego urlopu dla wszystkich pracowników bez względu na staż pracy oraz likwidację tzw. „urlopu na żądanie”.

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń

09.07.2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest przedawnienie roszczeń.